Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Φάσης 3 του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ της περιόδου 2018-19. Τα διαγωνίσματα θα δοθούν από το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, ξεκινώντας με το μάθημα των Νέων Ελληνικών για όλες τις τάξεις του Γεν. Λυκείου και ολοκληρώνονται το Σάββατο του Πάσχα (4/5/19) με την Ιστορία, τη Φυσική και τις ΑΟΘ Προσανατολισμού για τη Γ' Λυκείου.

Τα Αρχαία Ελληνικά και τα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ' Λυκείου θα δοθούν τη Μ. Τετάρτη 24/4/19. Τα μαθήματα των ΕΠΑΛ θα δοθούν κατά το διάστημα 13/4 - 4/5/18.

Δείτε το πρόγραμμα των τριών Φάσεων της περιόδου 2018-19 (Οκτώβρη, Γενάρη και Απρίλη) για τις 3 τάξεις του Γενικού Λυκείου και για τη Γ' ΕΠΑΛ εδώ.

Στο http://www.eimastemesa.gr μπορείτε:

- Να δείτε τα θέματα που δώσαμε πέρσι στις Φάσεις Γενάρη και Απρίλη.
- Ένα video με το πώς αξιοποίησε τα στατιστικά του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ.
- Να δείτε πληροφορίες και να εγγραφείτε σε μια ή περισσότερες φάσεις του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ.

Αξιοποιήστε τα έντυπα προβολής, τα δώρα και τις εκπτώσεις που παρέχει το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί η Εξεταστέα Ύλη για τη Φάση 1 (14/10-3/11/18) για τους μαθητές των θερινών της Γ' Λυκείου και τη Φάση 2 (Γενάρης 2019).

Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επιστημονικής και επικοινωνιακής υποστήριξης των φροντιστηρίων που συμμετέχουν.

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του