Μετά την επιτυχία της 1ης χρονιάς του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ που αναγνωρίστηκε καθολικά από τους φροντιστές και τους μαθητές που συμμετείχαν αλλά και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών του 2018 από όλους εμπλεκόμενους με τις εξετάσεις, συνεχίζουμε με την καθιερωμένη προσομοίωση των Χριστουγέννων (2η Φάση) που θα διεξαχθεί 3-12 Γενάρη 2019.

Η συνταγή είναι η ίδια: ποιοτικά και εύστοχα θέματα που θα αποτελούν ουσιαστικό βοήθημα για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές.

Δείτε στην ιστοσελίδα μας www.eimastemesa.gr:
  • Την εξεταστέα ύλη και το πρόγραμμα της 2ης Φάσης.

  • Το πρόγραμμα της 3ης Φάσης που θα διεξαχθεί τον Απρίλη.

  • Πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής, τα οργανωτικά και τα οικονομικά.

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του