Ανακοινώθηκε η Εξεταστέα Ύλη της Α' και Β' Λυκείου της 3ης Φάσης του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ που αρχίζει το Σάββατο 13 Απρίλη.

Σημειώνεται ότι στο μάθημα της [b/Νεοελληνικής Γλώσσας, της Α' και της Β' Λυκείου[/b], θα δοθούν 2 διαγωνίσματα (για κάθε τάξη). Στο ένα θα εξετάζεται μόνο η Νεοελληνική Γλώσσα και στο άλλο θα συνεξετάζεται και η Λογοτεχνία, ώστε να καλυφθούν οι εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας από τους καθηγητές του μαθήματος.

Δείτε την εξεταστέα ύλη εδώ: http://www.eimastemesa.gr/index.php?CMD=CM_msc_course_material

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του