Προσθήκη στο Facebook     Προσθήκη στο Twitter     Προσθήκη στο Linked In     Προσθήκη στο Tumblr     Προσθήκη στο Myspace     Προσθήκη στο Pocket     Προσθήκη στο Digg     SEO URL / Landing Page     Μορφή Εκτύπωσης  

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα της 3ης Φάσης του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2020 και αποτελεί κορυφαία διαδικασία στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις πανελλαδικές.

Στην 3η Φάση, όπως και σε όλες τις προσομοιώσεις του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, είναι διαθέσιμα για τους συμμετέχοντες τα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ και το ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ του κάθε μαθητή, που προκύπτει από τη σύγκριση των βαθμών του με τα πανελλαδικά στατιστικά. Μια προσομοίωση αποκτά νόημα και σημαντική προστιθέμενη αξία, όταν συνοδεύεται από ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σε πανελλαδική κλίμακα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των 3 φάσεων της περιόδου 2019-20 του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ στη σελίδα «Πρόγραμμα-Ημερομηνίες-Προθεσμίες» της ιστοσελίδας μας.
Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του