Προσθήκη στο Facebook    Προσθήκη στο Twitter    Προσθήκη στο Linked In    Προσθήκη στο Tumblr    Προσθήκη στο Myspace    Προσθήκη στο Pocket    Προσθήκη στο Digg    SEO URL / Landing Page    Μορφή Εκτύπωσης  Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, συνεχίζει για 3η χρονιά τις δραστηριότητές του, έχοντας καταγραφεί στη συνείδηση των υποψηφίων για την ποιότητα των διαγωνισμάτων του και έχοντας βάλει στο χάρτη των προσομοιώσεων το στοιχείο της συγκριτικής αξιολόγησης των μαθητών του λυκείου και των υποψηφίων των πανελλαδικών, με τα πανελλαδικά στατιστικά και το στατιστικό προφίλ του κάθε μαθητή που συμμετέχει.

Μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε και η 3η Φάση της περιόδου 2018-19 (Απρίλης) και ο Οδηγός Μηχανογραφικού, αναρτήθηκε το πρόγραμμα της 1ης (Οκτώβρης) και της 2ης Φάσης (Γενάρης) και άρχισαν οι εγγραφές για τις 5 δραστηριότητες της περιόδου 2019-20, ξεκινώντας με τα ηλεκτρονικά διαγνωστικά τεστ του Σεπτέμβρη (Gnosis Test).

Λάβαμε σοβαρά υπόψη τις αξιολογήσεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στις φετινές φάσεις. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς από τους συμμετέχοντες και δεσμευόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε η κάθε Φάση του ΕΜ να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά κόστη και την οικονομική κατάσταση και συνεχίζουμε την πολιτική των:
 • Οικονομικών Χρεώσεων.

 • Πλήρους Ευελιξίαςστην επιλογή Δραστηριοτήτων και Αριθμού Μαθημάτων στις Προσομοιώσεις.

 • Κλιμακούμενων Εκπτώσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει κάποιο φροντιστήριο.

 • Κλιμακούμενων Προσφορών (τετράδια, ετικέτες πανελλαδικών) και πάλι ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων.


Eτσι, είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20:
 • Gnosis Test+Τα ηλεκτρονικά διαγνωστικά τεστ για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου. Διαθέσιμα από τέλος Αυγούστου (Το βασικό πακέτο με 69 ευρώ για διεξαγωγή 100 τεστ και το πλήρες πακέτο με 99 ευρώ για 200 τεστ μαθημάτων).

 • Φάση 1: Προσομοίωση Οκτώβρη 2019 (29 ευρώ το βασικό /39 ευρώ το πλήρες πακέτο).

 • Φάση 2: Προσομοίωση Γενάρη 2020 (37/49 ευρώ).

 • Φάση 3: Προσομοίωση Απρίλη 2020 (69/99 ευρώ).

 • Οδηγός Μηχανογραφικού 2020 (68,20 ευρώ).Είναι διαθέσιμες οι αφίσες όλων των δραστηριοτήτων ης νέας περιόδου.

Στην ιστοσελίδα μας, http://www.eimastemesa.gr μπορείτε να δείτε:
 • Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα έντυπα της διαδικασίας

 • Τα θέματα που δώσαμε στις 3 φάσεις της περιόδου 2018-19, με τις απαντήσεις τους.

 • Το Πρόγραμμα της 1ης και της 2ης Φάσης της περιόδου 2019-20.

 • Τις καινοτομίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ.


Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να εγγραφείτε στη διαδικασία.
Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του