Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα των εγγραφών στο ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ και οι φροντιστές μας τιμούν με τη μαζική συμμετοχή τους και μας δίνουν δύναμη, έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, είναι και ηγετικά στελέχη του κλάδου, του πρόσφατου παρελθόντος, που αριθμούν συνολικά, σχεδόν πενήντα χρόνια θητείας σε ηγετικές θέσεις στα κοινά των φροντιστών, ως πρόεδροι της Ομοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) και ως πρόεδροι των δύο μεγαλύτερων συλλόγων φροντιστών της χώρας, οι οποίοι συνετέλεσαν αποφασιστικά στη δημιουργία και την ανάπτυξη της προσομοίωσης των φροντιστών.

Ανάμεσά τους, μας έδωσαν την άδεια να δημοσιοποιήσουμε τη συμμετοχή τους στο ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, τρεις (3) πρώην πρόεδροι της ΟΕΦΕ και του Συλλόγου Φροντιστών Αττικής ή του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Με αλφαβητική σειρά, οι κ.κ. Μιχάλης Αμοιραδάκης (ΟΕΦΕ και ΣΕΦΑ), Έφη Παπαδέα (ΟΕΦΕ και ΣΕΦΑ) και Κωνσταντίνος Πετρόπουλος (ΟΕΦΕ και ΣΦΒΕ). Μας τιμά η συμμετοχή τους και τους ευχαριστούμε θερμά.

Περιμένουμε τη συμμετοχή όλων των φροντιστών στη νέα εποχή της διαδικασίας, που συνδυάζει ποιοτικά διαγωνίσματα, αξιοπιστία, τεχνική αρτιότητα, χαμηλές χρεώσεις, ανανέωση και καινοτομία με το στατιστικό προφίλ του μαθητή και τα πανελλαδικά στατιστικά.

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του