Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα Διαγωνίσματα της 1ης Φασης του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ με 6 μαθήματα, ανάμεσα στα οποία τα Μαθηματικά, η Βιολογία και τα Αρχαία Ελληνικά της Γ' Λυκείου.

Παράλληλα συνεχίζονται:

- Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των διαγωνισμάτων και της όλης διαδικασίας του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ από τους συμμετέχοντες.

- Η καταχώριση των βαθμών των μαθητών από τους οποίους θα προκύψουν τα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ της διαδικασίας και το ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ του κάθε μαθητή που συμμετείχε.

Ευχαριστούμε όλα τα φροντιστήρια και όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο δυναμικό ξεκίνημα του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ. Με την ολοκλήρωση της 1ης ΦΑΣΗΣ, αρχίζουμε την ετοιμασία της 2ης ΦΑΣΗΣ και υποσχόμαστε νέες εκπλήξεις και νέες καινοτομίες για τη συνέχεια!

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του