Ολοκληρώθηκε η Φάση 1 του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ του 2018 με μεγάλη επιτυχία και από άποψη ποιότητας θεμάτων και από άποψη οργάνωσης. Η συμμετοχή φροντιστηρίων ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Συμμετείχαν συνολικά 178 μονάδες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν ήδη προεγγραφεί και για τη Φάση 2 που θα διεξαχθεί 2-21 Απρίλη 2018.

Την περασμένη εβδομάδα αναρτήθηκαν για τους συμμετέχοντες, τα Στατιστικά των Μαθημάτων και τα Στατιστικά Προφίλ των Μαθητών που έλαβαν μέρος στη Φάση 1. Αξίζει να δείτε ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε επίσης να δείτε τα Θέματα με τις Απαντήσεις της Φάσης 1.

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του