Μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωση η Φάση 1 του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ από άποψη ποιότητας θεμάτων, οργανωτικά, αλλά και από άποψη συμμετοχής στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, συνεχίζουμε ετοιμάζοντας τη Φάση 2 του 2018 που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Απρίλιο.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα που δώσαμε, δείγματα από τα Στατιστικά των Μαθημάτων και τα Στατιστικά Προφίλ των μαθητών της 1ης Φάσης και το πρόγραμμα της 2ης Φάσης εδώ στην ιστοσελίδα μας.

Παράλληλα, το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ διαμορφώνεται έτσι ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επιστημονικής και επικοινωνιακής υποστήριξης των φροντιστηρίων που συμμετέχουν καθώς εντάσσονται σε αυτό και τρεις νέες δραστηριότητες:
- Μια νέα φάση διαγωνισμάτων, το δεύτερο 15θήμερο του Οκτώβρη, για τους μαθητές των θερινών τμημάτων.
- Το πρόγραμμα "Οδηγός Μηχανογραφικού" για τους υποψηφίους των πανελλαδικών και
- Το πρόγραμμα Gnosis Test, μέσω του οποίου παρέχονται ηλεκτρονικά διαγνωστικά τεστ για τους μαθητές της Α' και της Β' Λυκείου.

Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φροντιστήρια:

- Να εγγραφείτε στη 2η Φάση του 2018 και στις επόμενες δραστηριότητες του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ.

- Να δείτε τα επόμενα βήματα του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, με τις νέες καινοτομίες και δραστηριότητες που υλοποιούμε στο τμήμα "Φροντιστήρια, Παροχές, Χρεώσεις, Συμμετοχή".

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του