Ολοκληρώθηκε, με μεγάλη επιτυχία και σημαντική αύξηση των συμμετοχών η 2η Φάση του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ του 2018.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ: Στις αρχές της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία των στατιστικών, έλαβαν τα πανελλαδικά στατιστικά και τα στατιστικά προφίλ των μαθητών τους. Αξίζει να δείτε δείγματα των στατιστικών της 2ης Φάσης του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ στην ιστοσελίδα μας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της διαδικασίας και των θεμάτων της 2ης Φάσης, με εξαιρετικά θετικές κρίσεις και πολλές προτάσεις που θα αξιοποιήσουμε στις επόμενες φάσεις.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές φροντιστηρίων για τις επόμενες διαδικασίες του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ:

► Τον Οδηγό Μηχανογραφικού του 2017, το μόνο ολοκληρωμένο λογισμικό υποστήριξης των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου, που θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου.

► Τις πέντε διαδικασίες της επόμενης σχολικής χρονιάς οι οποίες αποτελούν ένα ουσιαστικό πρόγραμμα επιστημονικής και επικοινωνιακής υποστήριξης για τα φροντιστήρια που συμμετέχουν.

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του