Τα περισσότερα από τα φροντιστήρια που συμμετέχουν στο ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, καταχωρίζουν τους βαθμούς των μαθητών τους και αξιοποιούν τα Πανελλαδικά Στατιστικά και τα Στατιστικά Προφίλ Μαθητή, που παρέχει το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, προς όφελος των μαθητών τους.

Συμμετέχοντας στα πανελλαδικά στατιστικά, το κάθε φροντιστήριο λαμβάνει μέρος σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης που συμπληρώνει τη δουλειά και την εσωτερική αξιολόγηση του φροντιστηρίου. Μια διαδικασία που αναβαθμίζει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και την ενημέρωση των γονέων.

Δείτε στο βίντεο στιγμιότυπα από την παρουσίαση των στατιστικών της 1ης Φάσης του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ του 2018, στους μαθητές του Φροντιστηρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, στη Δροσιά Αττικής από το διευθυντή του φροντιστηρίου κ. Μιχάλη Αμοιραδάκη.

Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος
Λήψη Διαγωνισμάτων

Έντυπα & Δυνατότητες Προβολής
των Συνεργατών του