ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΦΑΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2020 (4/10/20)
   Προσθήκη στο Facebook     Προσθήκη στο Twitter     Προσθήκη στο Linked In     Προσθήκη στο Tumblr     Προσθήκη στο Myspace     Προσθήκη στο Pocket     Προσθήκη στο Digg     SEO URL / Landing Page     Μορφή Εκτύπωσης  

Η 1η Φάση του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, αποτελείται από Διαγωνίσματα Προετοιμασίας, στα 10 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου, στα οποία ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ από την έναρξη των Θερινών Τμημάτων μέχρι 17 Οκτωβρίου.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δείτε την Εξεταστέα Ύλη και το πρόγραμμα, των τριών φάσεων στην ιστοσελίδα μας: http://www.eimastemesa.gr/index.php?CMD=CM_msc_phases

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ: Σε καθεμιά από τις 3 Φάσεις Διαγωνισμάτων του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, παρέχεται στα συμμετέχοντα φροντιστήρια, η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ των βαθμολογιών των γραπτών και στο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ του κάθε μαθητή τους που συμμετέχει.

Έτσι, μπορεί να δίνεται στους γονείς το Προφίλ της Εκπαιδευτικής Πορείας του κάθε μαθητή, το οποίο προκύπτει από τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων του μαθητή, με βάση πανελλαδικά στατιστικά, σε μορφή REPORT.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά κόστη και τη οικονομική συγκυρία, συνεχίζουμε την πολιτική των:
• Οικονομικών Χρεώσεων.
• Πλήρους Ευελιξίας στην επιλογή δραστηριοτήτων και αριθμού μαθημάτων στις 3 φάσεις.
• Κλιμακούμενων Εκπτώσεων, ανάλογα με τον αριθμό των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει κάθε φροντιστήριο.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 8661142
Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος

Οι Αφίσες του