ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ – ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 (14-10-20)
   Προσθήκη στο Facebook     Προσθήκη στο Twitter     Προσθήκη στο Linked In     Προσθήκη στο Tumblr     Προσθήκη στο Myspace     Προσθήκη στο Pocket     Προσθήκη στο Digg     SEO URL / Landing Page     Μορφή Εκτύπωσης  

Αρχίζει η 1η Φάση του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η Φάση του Οκτώβρη είναι πλέον θεσμός, γιατί σε αυτήν γίνεται η πρώτη μεγάλη αξιολόγηση της δουλειάς των μαθητών των θερινών τμημάτων της Γ’ Λυκείου, στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (Σάββατα 17/10-7/11).

Οι επιτροπές θεμάτων ολοκληρώνουν το έργο τους και συνεχίζονται οι εγγραφές φροντιστηρίων στην 1η Φάση ή σε περισσότερες δραστηριότητες, με σημαντικές εκπτώσεις. Παραμένουμε σταθεροί με:
• Ποιοτικά θέματα.
• Οικονομικές Χρεώσεις.
• Ευελιξία στην επιλογή δραστηριοτήτων και αριθμού μαθημάτων.

Έπονται, οι προσομοιώσεις του Γενάρη και του Απρίλη του 2021. Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ στην ιστοσελίδα μας, στη διεύθυνση http://www.eimastemesa.gr/index.php?CMD=CM_msc_phases. Από φέτος στο πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ τα Λατινικά της Β΄ τάξης (2η και 3η Φάση) και η Γεωμετρία της Α' τάξης (3η Φάση).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε εγγραφείτε και να δείτε:
• Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα έντυπα της διαδικασίας.Είναι διαθέσιμα τα τετράδια και οι αφίσες όλων των δραστηριοτήτων.
• Τα θέματα που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, στη σελίδα: http://www.eimastemesa.gr/index.php?CMD=CM_msc_published_lessons
• Τις καινοτομίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ.

Eίναι διαθέσιμες οι εξής δραστηριότητες:
• Οκτώβρης 2020 (Φάση 1).
• Γενάρης 2021 (Φάση 2).
• Απρίλης 2021 (Φάση 3).
• Οδηγός Μηχανογραφικού 2021.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8661142
Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος

Οι Αφίσες του