ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΑΣΗ ΑΠΡΙΛΗ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021
   Προσθήκη στο Facebook     Προσθήκη στο Twitter     Προσθήκη στο Linked In     Προσθήκη στο Tumblr     Προσθήκη στο Myspace     Προσθήκη στο Pocket     Προσθήκη στο Digg     SEO URL / Landing Page     Μορφή Εκτύπωσης  

Συνεχίζονται με ταχύτατο ρυθμό οι δηλώσεις συμμετοχής για την 3η Φάση (Απρίλης) του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, η οποία θα διεξαχθεί από το Σάββατο 17/4 έως 8/5 και οι παραγγελίες του ΟΔΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2021.

Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ είναι μια ετήσια ολοκληρωμένη διαδικασία επιστημονικής υποστήριξης και αξιολόγησης, της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών του Λυκείου. Περιλαμβάνει 3 σειρές διαγωνισμάτων προσομοίωσης και 2 ακόμη δραστηριότητες υποστήριξης της προετοιμασίας των μαθητών και των υποψηφίων.

Η Εξεταστέα Υλη των μαθημάτων της Γ’ Λυκείου και ΕΠΑΛ είναι αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ύλη της Α’ και της Β’ Λυκείου θα αναρτηθεί σύντομα. Στα διαγωνίσματα της Α’ Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν, όπου αυτό είναι εφικτό και θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του υπουργείου.

Σε όλες τις προσομοιώσεις του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ, είναι διαθέσιμα για τα συμμετέχοντα φροντιστήρια τα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ και το ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ, του κάθε μαθητή. Μια προσομοίωση αποκτά σημαντική Προστιθέμενη Αξία, όταν συνοδεύεται από ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, σε πανελλαδική κλίμακα.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δείτε:
• Το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων της 3ης Φάσης.
• Τα ΘΕΜΑΤΑ που δώσαμε τις προηγούμενες φάσεις με τις απαντήσεις τους.
• Τις ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ και τα ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τις δραστηριότητες, τα οικονομικά και τα έντυπα της διαδικασίας. Είναι διαθέσιμες, για αποστολή στους εγγραφόμενους, οι ΑΦΙΣΕΣ των δραστηριοτήτων (δωρεάν).

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε επίσης να ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ στις 2 επόμενες δραστηριότητες του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ:
• ΦΑΣΗ 3: Προσομοίωση Απρίλη 2021. Θα δοθούν συνολικά 43 διαγωνίσματα για το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ: 10 για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου, 7 για τη Β’, 6 για την Α’ Λυκείου και 20 για πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ ΕΠΑΛ.
ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2021, για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ & 10%, με νέα μοντέρνα εμφάνιση σε περιβάλλον Web. Με όλα τα νέα δεδομένα και λειτουργική εφαρμογή, στο ΠΡΟΦΙΛ του κάθε ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ, για κάθε τμήμα και Ειδικό Μάθημα.

Ο υποψήφιος θα βλέπει, τελικά, τον πίνακα και το πληροφοριακό υλικό, μόνο για τα τμήματα στα οποία έχει πρόσβαση, αφού ληφθεί υπόψη η Ελάχιστη Βάση, τα Ειδικά Μαθήματα και οι Ιδιαιτερότητες Πρόσβασης. Το απαραίτητο εργαλείο για όλους τους υποψηφίους με αριθμό μορίων που αντιστοιχεί σε τμήματα χαμηλής και μεσαίας ζήτησης.

Ο Οδηγός Μηχανογραφικού διατίθεται σε προνομιακή τιμή μέσω της πλατφόρμας του ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ. Επιπρόσθετα, με εγγραφή και στις 2 δραστηριότητες υπάρχει έκπτωση 15%.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 8661142
Νέος Χρήστης
Η εγγραφή στο σύστημα του "ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ" είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία, την παραγγελία τετραδίων, αφισών και άλλου σχετικού υλικού.
Είμαι Εγγεγραμμένος

Οι Αφίσες του